Všeobecná preventivní prohlídka

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let by měl každý občan být zaregistrován u praktického lékaře pro dospělé. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy.

objednat přímo na konkrétní termín zde 

eventuálně je možné se objednat vyplněním formuláře níže na této stránce – nebo kontakt).Jak probíhá preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka proběhne ve dvou etapách,

první návštěva trvá asi 15 minut a je spojena s odběrem krve ( přijďte, prosím, nalačno a se zkumavkou ranní moči – zkumavku možno vyzvednou kdykoliv zdarma v naší ordinaci, nebo zakoupit v lékarně) a vyřízením eventuálních administrativních náležitostí.

Vzhledem k odběru krve a nutnosti dostavit se k vyšetření nalačno probíhá první návštěva mezi 7:30-10:00 hodinou. Pokud se nejste schopni dostavit v tomto časovém rozmezí, kontaktujte nás přímo (pomocí níže uvedeného formuláře, telefonicky nebo mailem) a naplánujeme individuální postup

Současně Vás při první návštěvě objednáme na vyšetření k lékaři, které proběhne s odstupem několika dnů po odběru krve. Při vyšetření u lékaře již budou k dispozici výsledky vašich laboratorních testů, což umožní důkladnější vstupní vyšetření zaměřené na případné laboratorní patologie a eventuální naplánování dalšího diagnostického a terapeutického postupu postupu.

Preventivní prohlídka je plně hrazena vaším zdravotním pojištěním.


Obsah preventivní prohlídky

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Provedeme  kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), krevní tlak, eventuálně EKG, saturaci červených krvinek hemoglobinem , orientační vyšetření zraku, sluchu a kontrola proběhlých očkování (zejména proti tetanu).

Dále provedeme rozbor a zhodnocení laboratorních výsledků (z dříve provedených odběrů krve) a v případě patologických hodnot naplánujeme další diagnosticko-terapeutický postup.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy a eventuálně tím směrem zaměříme další vyšetřovací postup. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko kolorektálního karcinomu také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze či jiném podezření provádí klinické vyšetření varlat a laboratorní vyšetření prostaty. U žen, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, je dále vyšetření směřované k prevenci nádoru prsu (klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování).

U žen od 45. roku věku také spolu s dispenzarizujícími gynekology organizujeme pravidelná mamografická vyšetření (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům zajišťujeme screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let). Tatáž vyšetření také může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i jiný dispenzarizující lékař (např. gynekolog).

text volně podle VZP

objednat přímo na konkrétní termín zde 

eventuálně je možné se objednat

vyplněním formuláře níže na této stránce – nebo kontakt).


Objednávka k preventivnímu vyšetření