MUDr. Kateřina Přibylová

Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • Absolutorium na 1.LF UK všeobecné lékařství 2001
 • Atestace z oboru všeobecné lékařství  2004

Diplomy ČLK:

 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK od r. 2006

Kurzy a semináře:

 • Psychologie, etika, komunikace v dlouhodobé domácí i ústavní péči – pacienti, klienti a my. Potřeby starších lidí. Behaviorální změny a vyšší věk – 2021
 • Minimum revmatologie pro “nerevmatology” – 2018
 • Očkování před cestou do zahraničí a doporučené diagnostické postupy po návratu z tropů – 2017
 • EKG pro praktické lékaře – 2014
 • Diabetologie pro praktické lékaře – 2008
 • Kurz v paliativní medicíně – 2003
 • Specializační kurz v hygieně a epidemiologii – 2003
 • Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo – 2003

Zaměstnání a aktivity

 • 2000 – 2004  asistentka v ordinaci praktického lékaře
 • 2004 – dosud – všeobecná praktická lékařka
 • 2013 – spolu s MUDr. Bláhou založeno PragMed s.r.o.

Odborná činnost:

 • 2013 – vedoucí lékařka pracovně lékařských služeb ve společnosti PragMed