MUDr. Karel Bláha

Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • Absolutorium na 1.LF UK všeobecné lékařství 2003
 • Atestace z praktického lékařství pro dospělé 2007

Licence komory

 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK od r. 2006
 • Diplom celoživotního vzdělávání SPL od r. 2017

Kurzy a semináře:

 • Očkování před cestou do zahraničí a doporučené diagnostické postupy po návratu z tropů – 2017
 • EKG pro praktické lékaře – 2014
 • Vyšetřování CRP a glykovaného Hb metodami POCT – 2011
 • Diabetologie pro praktické lékaře – 2009
 • Novinky v kardiologii a hodnocení EKG – 2008
 • Základy zdravotnické legislativy 2007
 • Specializační kurz v paliativní medicíně – 2007
 • Specializační kurz v hygieně a epidemiologii – 2007

Zaměstnání a aktivity

 • 2003 – 2005 sekundární lékař II. int. odd. Nemocnice Na Bulovce
 • 2000 – 2003  asistent v ordinaci praktického lékaře
 • 2002 – 2006  konzultant při tvorbě programů pro vedení zdravotnické dokumentace – Praha Publishing, spol. s r. o.
 • 2016 – dosud příležitostná konzultační činnost pro Meditorial s.r.o./Ulekare.cz
 • 2004 – dosud – Všeobecný praktický lékař v ordinacích MUDr. Bláhové, MUDr. Přibylové, MUDr. Šilhanové,
 • 2013 – spolu s MUDr Přibylová založeno PragMed s.r.o.

Oborová  činnost :

 • 2016 – dosud – předseda SPL pro Prahu 7