Ceník IVAMEDIC původní

Vstupní PLP prohlídka 600 Kč

Vstupní PLP prohlídka 600 Kč

Výstupní PLP prohlídka 600 Kč

Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele 600 Kč

Vyšetřeni profesní l svářeč, vyhl.c.50 a jiné 350 Kč

Vyšetřeni pro řidičsky průkaz po 60, 65, 70 atd. 300 Kč

Vyšetřeni pro zbrojní průkaz 600 Kč

Vyšetřeni pro zdravotní průkaz 450 Kč

Vyšetřeni pro cestu do zahraničí, zubní a kosmetické 1000 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta 300 Kč

Vyplněni zprávy pro pojišťovnu 300 Kč

Bodové ohodnocení úrazu 500 Kč

Aplikace injekce mimo TAT 200 Kč

Administrativní výkony/ potvrzeni na tábor, cvičeni 200 Kč

Řidičsky průkaz 500 Kč

Lékařská zpráva pro vlastní účely 300 Kč

Plavební průkaz 500 Kč

Vypracováni posudku o bolestném 500Kč

Vyšetřeni pro úcely SŠ, VŠ 200 Kč

Předoperační vyšetřeni – Kosmetika, interrupce 100 Kč

Vystavení duplikátu PN 50 Kč

Kompletní vyšetřeni nepojištěného pacienta 2000 Kč

CRP v ordinaci lékaře 200 Kč

Stolice na OK v ordinaci 100 Kč

Kopie dokumentace 5 Kč/ strana

Nahlížení do dok. – za každých započatých 15 min. 500 Kč