Pracovně lékařské prohlídky

Pracovně lékařské prohlídky provádíme u našich registrovaných pacientů a u zaměstnanců organizací, které s námi mají smluvní vztah k provádění těchto prohlídek

Další postup vyberte (viz níže) podle toho, zda pro vašeho zaměstnavatele vykonáváme funkci závodního lékaře či nikoliv.

Zaměstnanci organizací, které s námi mají smluvní vztah k provádění pracovně lékařských prohlídek , se mohou objednat mailem nebo telefonicky (233 373 645) a žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky stačí přinést sebou.
Pokud máte zájem o provedení pracovně lékařské prohlídky a Váš zaměstnavatel s námi nemá smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb, zašlete nám, prosím, na mail (ordinace@www.pragmed.cz ) oskenovanou nebo ofocenou (může být i mobilním telefonem v co nejvyšší kvalitě) žádost, abychom dle údaje v této žádosti uvedených mohli posoudit, zda jsme schopni pracovní prohlídku provést (u zaměstnavatelů, kteří s námi nemají smlouvu o pracovně lékařských službách můžeme ze zákona provádět pracovně lékařské prohlídky pouze u prací zařazených do kategorie I.) .  Ozveme se Vám zpět.