nepovinná očkování

Nepovinná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění

Jako nepovinné očkování hrazené ve specifikovaných případech z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování:

 • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců (plně hrazena vakcína VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA);
 • proti pneumokokové infekci u kojenců (plně hrazena vakcína SYNFLORIX);
 • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku (plně hrazena vakcína PREVENAR 13);
 • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců (u pojištěnců ve věku 0-2 roky plně hrazena vakcína SYNFLORIX; u pojištěnců od 2 do 65 let věku plně hrazena vakcína PNEUMOVAX 23);
 • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku (plně hrazeny veškeré vakcíny);
 • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců (proti meningokoku ACWY plně hrazena vakcína MENVEO; proti meningokoku B plně hrazena vakcína BEXERO);
 • proti meningokokovým infekcím u kojenců (plně hrazeny jsou vakcíny NIMENRIX proti meningokoku ACWY a BEXSERO proti meningokoku B) a starších dětí (plně hrazeny jsou vakcíny NIMENRIX a MENVEO proti meningokoku ACWY a BEXSERO a TRUMENBA proti meningokoku B);
 • proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b (plně hrazena vakcína HIBERIX);
 • proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let (plně hrazena vakcína FSME-IMMUN);
 • proti onemocnění covid-19 (plně hrazeny veškeré vakcíny).

Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Podmínkou pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění je, že očkování bude provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení – většinou tedy u praktického lékaře. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Příslušnou částku zaplatí klient přímo na místě lékaři. Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšiřuje od 1. 1. 2022 spektrum nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupiny pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění takto:

 • Očkování proti klíšťové encefalitidě. Od roku 2022 mají toto očkování hrazené všichni pojištěnci starší 50 let, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec.
 • Očkování proti meningokoku
  • Očkování proti meningokoku B. Nárok na úhradu všech dávek vakcíny vzniká, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku.
  • Očkování proti meningokoku A, C, W, Y. Nárok na úhradu jedné dávky mají děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku.

Ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

 • Očkování proti chřipce. Pojištěncům nad 65 let je plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce, a to v České republice všemi dostupnými vakcínami proti tomuto onemocnění.
  Nárok na vakcínu proti chřipce pak mají také zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ti mají vakcínu hrazenu pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.
  Nadále zůstává, že očkování proti chřipce mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (zákonem stanovené) čtyři skupiny pacientů bez věkového omezení. Nově do skupiny těchto rizikových pacientů byly zařazeny osoby, které mají před plánovaným chirurgickým odstraněním sleziny.
 • Očkování proti lidskému papilomaviru. Vakcíny jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od roku 2022 je nově hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.